ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น สีส้ม
ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น สีแดงไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น สีน้ำเงินไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น คุณภาพดีไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น ขนาดไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น ตารางหรัสสินค้า

9D. ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น

Product Description

  1. มีให้เลือก 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง และ สีน้ำเงิน2.
  2. รองรับแรงดันไฟฟ้า 24V  และ ให้กำลังไฟ ประมาณ  55 Watt3.
  3. ใช้หลอดฮาโลเจน Halogen H34.
  4. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐาน ประมาณ 240 มม. หรือประมาณ 9 นิ้ว5.
  5. มีความสูง (รวมฐาน) ประมาณ 230 มม. หรือประมาณ 9 นิ้ว6.
  6. ฟังก์ชั่นการทำงาน เป็นแบบ 1 ฟังก์ชั่น โดยให้แสงแสว่างแบบ หมุน7.
  7. สามารถนำไปติดตั้งกับยานพาหนะต่างๆ เพื่อความปลอดภัย เช่น รถบรรทุก – รถบัส – รถดับเพลิง ขนาด 24v8.
  8. สามารถใช้สำหรับการเตือนภัย เตือนอันตราย ในพื้นที่ก่อสร้าง หรือ ในเขตการจราจรที่คับคั่ง

 

ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น ตารางหรัสสินค้า

 

ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น สีส้ม ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น สีแดง ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น สีน้ำเงิน ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น คุณภาพดี ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น ขนาด

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า 9D. ไฟไซเรน แบบหมุน กลม 9 นิ้ว 1 ฟังก์ชั่น

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ