00-091-1
00-091-2

ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-091 ขนาด 12V และ 24V

Product Description

1. ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-091 ใช้ได้กับรถยนต์ (12V) และรถบรรทุก (24V)

 

– เลนส์พลาสติกอะคริลิค

– แป้นพลาสติกเอบีเอส

– หลอด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ 5 วัตต์

– 00-091 (ไม่มีสวิทช์ ปิด/เปิด)

 

00-091-1 00-091-2

 

 

 

 

 

 

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-091 ขนาด 12V และ 24V

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ