00-090-1
00-090-2

ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-090 ขนาด 12V และ 24V

Product Description

1. ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-090 ใช้ได้กับรถยนต์ (12V) และรถบรรทุก (24V)

 

– เลนส์พลาสติกอะคริลิค

– แป้นเหล็กชุบซิงค์

– หลอด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ 10 วัตต์

 

00-090-1 00-090-2

 

 

 

 

 

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-090 ขนาด 12V และ 24V

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ