00-089-1
00-089-2

ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-089 ขนาด 12V และ 24V

Product Description

1. ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-089 ใช้ได้กับรถยนต์ (12V) และรถบรรทุก (24V)

 

– เลนส์พลาสติกโพลีโพรไพลีน

– แป้นพลาสติกโพลีโพรไพลีน

– หลอด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ 10 วัตต์

– มีสวิทช์ ปิด/เปิด

 

00-089-1 00-089-2

 

 

 

 

 

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า ไฟในเก๋ง ไฟเพดานรถ LB-00-089 ขนาด 12V และ 24V

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ