05-504-1
05-504-2

ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ LB-05-504 ขนาด 12V และ 24V

Product Description

1. ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ LB-05-504 ใช้ได้กับรถยนต์ (12V) และรถบรรทุก (24V)

 

– ใช้หลอด 12 โวลต์  หรือ 24 โวลต์ 10 W

– Lens: PC

– Housing: Zinc Plated Steel 

 

05-504-1 05-504-2

 

 

 

 

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ LB-05-504 ขนาด 12V และ 24V

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ