ลายน้ำ light brothers 600x600 px-01_resize
ลายน้ำ light brothers 600x600 px-06-06_resizeลายน้ำ light brothers 600x600 px-11_resizeลายน้ำ light brothers 600x600 px-01_resizeลายน้ำ light brothers 600x600 px-01_resizeลายน้ำ light brothers 600x600 px-02_resizeลายน้ำ light brothers 600x600 px-03_resize

หลอดไฟในเก๋งรถยนต์ Halogen แบบหลอดเขี้ยว Osram – 12V

Product Description

1. หลอดไฟในเก๋งรถยนต์ Halogen แบบเขี้ยว Osram ใช้สำหรับรถยนต์ (12V) และ รถบรรทุก รถใหญ่ (24V)

 

1.1 แบบเขี้ยวเสมอ

– 12V 5W (no.64111, ฐาน BA9s เขี้ยวเสมอ)  รหัสสินค้า GLB-00151

– 12V 10W (no.64113, ฐาน BA9s เขี้ยวเสมอรหัสสินค้า GLB-00151A

– 12V 20W (no.64115, ฐาน BA9s เขี้ยวเสมอ) รหัสสินค้า GLB-00151B

 

1.2 แบบเขี้ยวเยื้อง 1 เขี้ยว

– 12V 6W (no.64132, ฐาน BAX9s เขี้ยวเยื้อง 1 เขี้ยว) รหัสสินค้า GLB-00151C

 

 

ลายน้ำ light brothers 600x600 px-01_resize ลายน้ำ light brothers 600x600 px-06-06_resize ลายน้ำ light brothers 600x600 px-11_resize

 

 

 

1.3 แบบเขี้ยเยื้อง 2 เขี้ยว

– 12V 21W (no.64136, ฐาน BAY9s เขี้ยวเยื้อง 2 เขี้ยว) รหัสสินค้า GLB-00151D

– 24V 21W (no.64138, ฐาน BAY9s เขี้ยวเยื้อง 2 เขี้ยว) รหัสสินค้า GLB-00151E

 

 

 

ลายน้ำ light brothers 600x600 px-01_resize ลายน้ำ light brothers 600x600 px-01_resize ลายน้ำ light brothers 600x600 px-02_resize ลายน้ำ light brothers 600x600 px-03_resize

 

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า หลอดไฟในเก๋งรถยนต์ Halogen แบบหลอดเขี้ยว Osram - 12V

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ