กล่องเสียงไซเรน 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง คุณภาพดี
กล่องเสียงไซเรน 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง ราคาถูกกล่องเสียงไซเรน 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง ราคาส่งกล่องเสียงไซเรน 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง ตารางรหัสสินค้า

กล่องเสียงไซเรนรถยนต์ แบบ 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง – 12V

Product Description

1.กล่องเสียงไซเรนรถยนต์ แบบ 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง มีแรงดันไฟให้เลือก 2 ขนาด ถือ 12V

 

2.กล่องเสียงไซเรนรถยนต์ แบบ 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง มีรูปแบบเสียงให้เลือกทั้งหมด 8 เสียง จึงสามารถให้เสียงเตือนภัยหรือเสียงสัญญาณ ได้อย่างชัดเจน สามารถได้ยินเสียงจากระยะทางไกล

 

3.กล่องเสียงไซเรนรถยนต์ แบบ 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง มีกำลังไฟให้เลือก 3 แบบ คือ 100

 

4.กล่องเสียงไซเรนรถยนต์ แบบ 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง สามารถนำไปติดตั้งกับ รถยนต์, รถมอเตอร์ไซด์,รถพยาบาล, รถดับเพลิง, รถกู้ภัย, รถตำรวจ และ ยานพาหนะต่างๆ เพื่อการเตือนภัย เตือนอันตราย ในพื้นที่ก่อสร้าง หรือ ในเขตการจราจรที่คับคั่ง

 

5.กล่องเสียงไซเรนรถยนต์ แบบ 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง มีชื่อเรียกอื่นๆดังนี้ เสียงไซเรน , กล่องเสียงไซเรน , เสียงสัญญาณ , เสียงหวอรถพยาบาล

 

กล่องเสียงไซเรน 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง ตารางรหัสสินค้า

 

กล่องเสียงไซเรน 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง คุณภาพดี กล่องเสียงไซเรน 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง ราคาถูก กล่องเสียงไซเรน 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง ราคาส่ง

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า กล่องเสียงไซเรนรถยนต์ แบบ 8 เสียง พร้อมไมค์และลำโพง - 12V

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ