1
2

โคมไฟหน้า โคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 2 ขอบ สีเหลือง

Product Description

 

1. โคมไฟหน้า หรือ โคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 2 ขอบ สีเหลือง สามารถนำไปใช้กับ ไฟหน้า หรือ ไส้สปอร์ตไลท์ ดังนี้

แบบที่ 1 – สามารถนำไปใช้กับ ไฟหน้า Sealed Beam แบบกลม ขนาดเล็ก

แบบที่ 2 – สามารถนำไปใช้กับ ไฟหน้า แบบเปลี่ยนหลอดได้

แบบที่ 3 – สามารถนำไปใช้กับ ไส้สปอร์ตไลท์ PAR-46

 

 

 

1 2

 

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า โคมไฟหน้า โคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 2 ขอบ สีเหลือง

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ